Smartlog v3 » Punditokraterne
Opret egen blog | Næste blog »

Punditokraterne

alias "Professorvældet": Weblog med samfundsvidenskabelig forskning, nyheder & meninger om frie mennesker & frie markeder

Punditokraterne ER flyttet

23. Oct 2009 23:11, Niels Westy

Hvis du læser denne meddelelse, skyldes det at du har søgt på på punditokraterne og er komet ind på adressen punditokraterne.smartlog.dk. Punditokraterne ER flyttet og kan læses på punditokraterne.dk 

 

 

Flyttedag hos Punditokraterne!

13. Oct 2009 10:47, Christian Bjørnskov

Punditokraterne står foran en større hovedrengøring. Vi har flere kommentatorer, som læserne nok har opdaget har forladt os. Sidst har vi lidt under, at Jacob Mchangama har fået sin egen blog hos Berlingske Tidende, som vi flere gange har refereret til. Heldigvis har flere eks-punditokrater udtrykt vilje til at gæsteblogge hos os, når tid og lejlighed skulle byde sig.

Til gengæld får vi i samme ombæring, som vi rent cyberfysisk flytter bloggen, tre nye punditokrater: Politologen og USA-kenderen Henrik Fogh Rasmussen, økonomen Carsten Valgreen og ingeniøren Karl Iver Dahl-Madsen slutter sig til teamet. Punditokraternes daglige hold består dermed igen af fem kommentatorer, da Niels Westy (økonom og Latinamerika-kender) og jeg selv (Christian Bjørnskov) naturligvis fortsætter. Derudover er vi så heldige, at den Gamle Redacteur – Peter Kurrild-Kligaard – er med på teamet igen og lejlighedsvis vil blogge hos os. Et stort velkommen tilbage til ham.

Vi kommer dog til at bede vores læsere om en smule tålmodighed. Da en flytning i Cyberspace indebærer, at en lang række servere skal indrettes på at ’pege’ et andet sted, når vi flytter punditokraterne.dk, kan der gå et par dage før de alle peger i den rigtige retning. Så fortvivl ikke. Vi går under radaren et kort stykke tid, men dukker styrket op i nyt layout meget snart!

årets modtagere i økonomi er Elinor Ostrom og Oliver E. Williamson

12. Oct 2009 13:37, Niels Westy

Det er lige godt en forunderlig verden vi lever i - mens BT 13.11 lagde en meget kort nyhed om at modtagerne af årets nobelpris i økonomi var offentliggjort med deres navne og "nicht weider" var wiikipedia allerede opdateret - se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom 

for at læse mere om Elinor Ostrom.

Den anden modtager, Oliver Eaton Williamson kan man læse mere om på 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_E._Williamson

Ostrom & Williamson fik Nobelprisen i økonomi

12. Oct 2009 13:07, Peter Kurrild-Klitgaard

Politologen Elinor Ostrom og Oliver Williamson fik 2009 Nobelprisen i økonomi (http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/) for deres arbejder med at forstå organisationer, herunder kollektiv handling og transaktionsomkostninger.  Udover at det vist er første gang en politolog går prisen i økonomi, er jeg også en stor fan af Ostrom.  Når nu Tullock alligevel aldrig får den, kunne det ikke være meget bedre.

Og så ikke et ord om fredsprisen ...

 

Nobelprisen til Obama – for hvad?

10. Oct 2009 17:33, Christian Bjørnskov

Da jeg har svært ved at udtrykke min egen forundring og foragt for den norske Nobelkommite, er her Greg Mankiws måde at svare på:

First-Year Grad Student Wins Nobel Prize in Economics!

From the Associated Press (with some light editing):

Pfuffnick's Nobel Economics Prize triumph hailed by many

LONDON — The surprise choice of first-year graduate student Quintus Pfuffnick for the Nobel Prize in Economics drew praise from much of the world Friday even as many pointed out the youthful economist has not yet published anything in scholarly journals.

The new PhD candidate was hailed for his willingness to tackle difficult problems, his commitment to improving the economic system, and his goal of bringing efficiency and equality into harmony.

Professor Paul Krugman of Princeton, who won the prize in 2008, said Pfuffnick's award shows great things are expected from him in the coming years.

"In a way, it's an award coming near the beginning of the first year in grad school of a relatively young economist that anticipates an even greater contribution towards making our economy a better place for all," he said. "It is an award that speaks to the promise of Mr Pfuffnick's message of hope."

He said the prize is a "wonderful recognition of Pfuffnick's essay in his grad school application."

USA på kompromis med ytringsfriheden

9. Oct 2009 11:41, Christian Bjørnskov

Obama-administrationen har erklæret at den vil gå langt for at sikre ’internationalt samarbejde’. Hvor langt viste sig forleden, som Anne Bayefsky dokumenterer i dagens Weekendavisen. USA har valgt at indtræde i FN’s Menneskerettighedsråd, uanset at det er domineret af en række lande, der gang på gang udviser ophøjet foragt for de mest basale menneskerettigheder. Libyen, Kina, Cuba og Saudi-Arabien er blot nogle af eksemplerne. I toppen af rådet er der også mere end almindeligt knas. Præsidenten er belgieren Alex Van Meeuwen, men allerede vicepræsidenten er Egyptens Hisham Badr. Det er svært at forlige sig med det rimelige i, at ’næstkommanderende’ i rådet er fra et land, der i 2008 var placeret nummer 146 af 173 lande (score 50,25) på Reporters Without Borders liste over pressefrihed.  Til sammenligning deler Danmark 14.pladsen med Østrig med en score på 3,5.

Der stopper samarbejdsivrigheden dog ikke. Bayefsky skriver, at USA i samarbejde med Egypten har udarbejdet en revideret resolution om ytringsfrihed (her hendes artikel fra The Weekly Standard). Resolutionen omfatter blandt andet formuleringen ”but expresses regret at the promotion by certain media of false images and negative stereotypes of vulnerable individuals or groups of individuals, and at the use of information and communications technologies such as the Internet for purposes contrary to respect for human rights, in particular the perpetration of violence against and exploitation and abuse of women and children, and disseminating racist and xenophobic discourse or content” (min fremhævelse). Lignende passager i den amerikansk-egyptiske tekst om mediers særlige ansvar tolkes tydeligt og officielt af Organisationen af Islamiske Lande som at ”ytringsfriheden er underordnet alt, hvad der krænker eller skaber negative stereotype billeder ar religionerne” (Bayefskys læsning).

Det er mildt sagt bekymrende læsning for tilhængere af menneskerettigheder, og i særlig grad for presse- og ytringsfriheden, at USA under Obama åbenbart går med til så tydelig en accept af indskrænkninger af religiøse og politiske grunde. Her er iøvrigt RSF-scorerne for USA's andre ’partnerlande’ i dette arbejde i Menneskerettighedsrådet: Indonesian – 27 (nr. 111), Pakistan – 54,88 (nr. 152).

Det er på tide at stille krav om dokumentation til de, der tror at et forbud mod narkotika har en positiv effekt.

6. Oct 2009 12:20, Niels Westy

Ved et tilfældigt sammenfald er både dagens klumme på 180grader "Fagkundskaben har talt: Forbud mod hash gør mere skade end gavn" og dagens indlæg på liberator " Behnke og hashmarkedet " skrevet af undertegnede (klumme sammen med Lasse Grosbøl) og kredser med forskellige indgangsvinkler om det samme emne, nemlig modstanderne mod legalisering af hash argumenter - eller rettere mangel på samme, fordi der kun er tale om påstulater uden hverken faglig eller saglig bund.

Ja, hash er skadelig ved stort og vedvarende forbrug. På samme måde som alkohol er skadeligt ved misbrug. Derom er der ingen grund til diskussion, omend det er påfaldende at hver gang dette aspekt rejses i den offentlige debat, så gør man det isoleret og uden at inddrage vores foretrukne rusmiddel alkohol. Men ligesom med alkohol gælder det samme for hash, nemlig at det for det store flertal af brugere aldrig kommer dertil.

Hvis man ønsker at forbyde alt hvad der i overdrevne mængder kan skade os på sjæl og krop er der tale om en anden diskussion - det ville vel i sidste ende indebære, at man rettelig burde lukke alle måltider der ikke blev anset for tilstrækkeligt sunde. Og så skal man selvføgelig også forbyde "Spise med Price" og indføre rationering på en lang række fødevarer. Alt sammen af hensyn til de af os som ikke holder idealvægten.

Nu handler ingen af de to indlæg om hash evt. skadelige effekter, men derimod om de argumenter som tilhængerne af forbud oftest fører frem. Disse argumenter kan groft sagt koges ned til følgende:

Uden et forbud ville forbruget være eget større og der ville være flere misbrugere, og hvad der især fremføres fra konservativ side, det vil ingen effekt have på kriminaliteten.

- Hvorfor Lasse og jeg mener, at ovenstående er noget vås kan man læse i de to indlæg. Men hvordan kommer man egentlig frem til de argumenter? Ligger der en reel viden bag? Jeg ved det ikke, jeg er aldrig stødt på saglige og faglige undersøgelser der kunne sandsynliggøre, at forbuddet mod en række rusmidler har nogen positiv effekt på forbrug og menneskelige omkostninger - tværtimod. Sammenligner man holdninger blandt ugnge (hvilket formentlig afspejler holdninger hos de voksne) og forbruget af illegale rusmidler i forskellige lande, er der her den sammenhæng der fuldstændig mangler mellem lovgivning og forbrug.

Vi gik jo ikke fra at de unge i weekenderne drak rød sodavand til at ryge hash i Danmark i 1970erne, derimod er det nok mere korrekt at tale om, at man gik fra at drikke øl og brændevin til at drikke øl (lidt mindre brændevin) og ryge "den fede". De voksnes afslappede forhold til brug af alkohol var så at sige en forudsætning for samme afslappethed overfor hash.

Hvis nogen fornemmer en hvis irritation - ikke mindst i indlægget om Tom Behnkes argumenter, så er det korrekt. Jeg synes at han rent håndværksmæssigt gør det godt, men hvorfor hulen er der aldrig nogen journalister der spørger ham hvorfra han ved at en liberalisering især vil gå ud over de "socialt udfordrede"? Hhvor er data der underbygger dette? Eller hvorfor han og de konservative ikke går ind for livstidsdomme for stort set al kriminalitet, når han nu mener at de kriminelle vil vælge at fortsætte deres løbebane uanset at den økonomiske gevinst ved slige aktiviteter formindskes drastisk (den skattefri gevinst ved salg af illegale rusmidler er formentlig over 2 mia. kroner)?

Sansynligvis ligger der ingen faglig eller saglig dokumentation til grund for argumenterne. Det mest sandsynlige er, at de er opfundet til lejligheden, og så længe der ikke spørges ind til disse, kan man fortsætte sin fremturen - der svare nogen lunde til at argumentere for at "hash skal være forbudt, fordi....det er det!"

Den eneste flig af undskyldning vil være, hvis Tom Behnke tager udgangspunkt i FNs kontor for narkotika og kriminalitet. Men hvis det er tilfældet vil jeg anbefale at man læser deres rapporter med større kritisk sans. Kontoret er primært finansieret af USA og Sverige, og har fra start af haft det klare formål at argumentere for fortsat forbud, uanset hvordan - og det gør så. Det der udsendes derfra er ofte groft manipulerende - ofte på grænsen af de direkte løgnagtige. I en af sine seneste rapporter argumenterer man således for en håd linie overfor narkotika ved at sammenligne forbruget i Sverige med gennemsnitsforbruget i EU og konkluderer at den svenske indsats virker. Men læser man den rapport om holdninger til og forbrug af nakortika blandt unge i EU, der henvises til, opdager man hurtigt at den viser noget helt andet end det FNs kontor for narkotika og kriminalitet gerne vil have den til at vise. Nemlig at forbruget afhænger af de unges holdninger, der ikke er afhængig af lovgivningen i det pågældende land.

Og så en opfordring til denne blogs læsere:

Er der nogen der kender til rapporter, undersøgelser og lignende der kan sandsynliggøre at et fortsat forbud mod hash (og også hårdere stoffer) rent faktisk har en gavnlig effekt for de menneskelige og socioøkonomiske omkostninger, så er jeg meget interesseret i disse.

Tillykke med Ol i 2016 til Rio, Brasilien og præsident Villy Søvnd.., nej undskyld, Lula.

4. Oct 2009 15:07, Niels Westy

Så blev det afgjort, OL i 2016 finder sted i Rio de Janeiro - en af verdens smukkeste byer (primært på grund af beliggenheden). De fleste turister kender nok først og fremmest "Zona Sul" (Ipanema, Leblanc, Copacabana og Leme), mens en del muligvis også har været i den gamle bydel Santa Theresa - men også i Rios centrum er der masser af perler, og heldigvis er man i de senere år begyndt at restaurere de gamle bygninger.

Der er ingen grund til at tro, at Rio de Janeiro ikke magter at afholde en olympiade med dets forventede ekstra  ca. 1 mio. turister (måske lidt optimistisk) og 14-15.000 atleter. Så set fra de besøgendes synspunkt skal det nok blive en positiv oplevelse. Der har godt nok været bekymrede stemmer fremme omkring sikkerheden, da Rio de Janero desværre er kendt for en meget høj kriminalitet. Det er der dog som turist næppe grund ti lat være specielt bekymret for, hvis man skal dømme ud fra de to årlige internationalt berømte begivenheder, der normalt forløber meget fredeligt, nemlig Rios karneval og det næsten lige så berømte nytår på Copacabana. Begge begivenheder tiltrækker hvert år 10.000vis af turister fra hele verden, og f.eks. er der hvert år ca. 2. mio. mennesker på Copacabana og Leme strandene - og det forløber normalt yderst fredeligt - langt mere fredeligt end nytårsaften normalt forløber i København.

Hemmeligheden er, at man plejer at sende 40-50.000 militærpolitifolk på gaden i de dage festlighederne står på, og mon ikke man gør det samme under olympiaden?

Der er ingen tvivl om at den glæde og stolthed som brasilianerne i almindelighed og befolkningen i Rio de Janeiro (kaldet cariocas) i særdeleshed føler i disse dage er både ægte og dybfølt. For Rio de Janeiro, der indtil midten af det 20. århundrede var Brasiliens politiske- og magtmæssige centrum (Sao Paulo overhalede i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede staten Rio de Janeiro som økonomisk centrum), ser man olympiaden som muligheden for at generobre noget af fortidens gloværdighed. Godt nok er Rio de Janeiro fortsat den mest kendte by undenfor Brasilien, og dets strande og helt unikke kombination af natur og by er fortsat Brasiliens største turistattraktion. Men bortset fra det er det gået jævnt ned af bakke (relativt i forhold til resten af landet) for byen siden man flyttede hovedstaden til det nybyggede Brasilia i 1960. Særligt hårdt blev byen ramt under 1980ernes gældskrise på grund af dens afhængighed af statsejede virksomheder, samtidig med at kriminaliteten nåede absurde højder. Der findes slumkvarterer, farvelas, hvor politiet kun bevæger sig ind med tung bevæbning, og i perioder har man endda sat militæret ind. På samme måder er der i særlige områder af byen (dog ikke der hvor turisterne for det meste er) hvor man må finde sig i at blive stoppet ved vejafsæringer og blive kropsvisiteret af svært bevæbnet militærpoliti. Film som f.eks. Cidade de Deus ("City of God") beskriver ganske præcist forholdene og kriminaliteten. En kriminalitet der er tæt forbundet med narkotika - et problem vi jo også kender til herhjemme, omend i noget mere beskedent omfang.

(Klik her for video med "Cidade Maravilhosa " i 1930erne) Byen i dag er på mange måder en nedslidt udgave af fortidens "Cidade Maravilhosa", der er helt overtaget af en kaotisk biltrafik og et befolkningstal der er vokset fra omkring 1½ mio. i 1930erne til 6-7 mio. indbyggere i dag, uden at infrastrukturen er fulgt ordentlig med.

Rio de Janeiro på 2 minutter - hvordan byen ser ud i dag (optaget på en søndag)

Og mens meget er gået tabt har Rio de Janeiro også fortsat meget at byde på - Det er rent ud sagt fantastisk hvor meget musik der er i den by - og er der noget brasilianerne kan, så er det at lave en ordentlig lyd - det kunne kunne man lære en del af herhjemme.

De dyreste Olympiske lege nogensinde?

Nej, de betænkligheder man kan have ved at Rio de Janeiro afholder olympiaden i 2016 har ikke noget med selve afholdelsen af denne. Det kommer til at være helt forrygende, og Rio de Janeiro vil  vise sig fra sin bedste side. det bliver formentlig et helvede for de almindelige indbyggere der skal passe deres arbejde, når al trafik tilpasses turister og udøvere i de tre uger legene varer - og bagefter skal regningen betales.

Mens alle fra hotelejere over restauratører og entreprenører til de prostituerede ser frem til at tjene gode penge, så er der sikkert også en del politikere og offentlige embedsmænd der render rundt med dollartegn i øjnene. Kan erfaringerne fra de panamerikanske lege i 2007 (og stort set alle offentlige byggerier) bruges til noget, så bliver OL afsindigt dyrt for skatteyderne. Den endelig regning for afholdelsen af de panamerikanske lege endte med at koste næste 700% mere end budgetteret - ikke mindst på grund af den udprægede korruption.

Som lederen af  "Transparência Brasil",  Fabiano Angélico udtalte til "Terra Magazine" i fredags, så er man "megete bekymret for valget af Rio de Janeiro som vært for legende i 2016", fordi "de panamerikanske lege i 2007 var en traumatisk oplevelse". Godt nok har regering og ministre allerede været ude og love, at der vil blive tale om en gennemsigtelig proces i forbindelse med legende, men det er der næppe mange der tror på vil blive en realitet .

Afsluttende bemærkninger om præsident Lula og Villy Søvndal

Det har været en noget broget oplevelse at følge danske mediers dækning af Rio de Janeiro og Brasilien i forbindelse med IOC-mødet i København. På den ene side skal jeg bestemt ikke brokke mig over, at et land og en by der har en stor plads i mit hjerte i den grad er blevet promoveret i danske medier, på den anden side har det ikke meget med virkeligheden at gøre - men er den slags overfladiske billeder af glade emotionelle mennesker (og en menneskemængde der går amok på strandene i Rio er jo altid guf for kameraerne) -det gælder både den lige lovligt optimistiske fremstilling af Brasiliens økonomiske udvikling (det er mange år siden man har haft vækstrater der var noget at juble over) og ikke mindst fremstillingen fa præsident Lula. Der er ingen tvivl om at han er populær i Brasilien, men det er nok først og fremmest som symbol på at man selv med en fattig baggrund kan blive præsident  - en symbolik der også før og i andre lande har været af betydning - f.eks. Hugo Chavez i Venezuela og Fulgencio Batista i Cuba. Samtidig har han været ualmindelig heldig. Selv om vækstraterne i Brasilien på ingen måde kan måle sig med hvad man oplevede i midten af det 20. århundrede og 20 år frem, har kombinationen af de reformer det trords alt lykkedes tidligere regeringer at gennemføre (på trods af stor modstand fra især Lulas parti Partido Trabalhador (PT)) og gunstig udvikling for eksportmulighederne sikret velstandsstigninger for store dele af befolkningen.

Når mine brasilianske venner spørger mig om hvad jeg synes om Lula, så er mit standardsvar altid, at "det bedste han har gjort er alt det han ikke har gjort". Til gengæld har hans præsidentperiode med al tydelighed vist to ting:

1. Lula og Partido Trabalhador blev mindst lige så korrupte som alle andre, da de fik magten (ikke overraskende)- ifølge Transparency International er korruptionen faktisk steget i Lulas tid som præsident.

2. Det er Lula, og ikke partiet der er populært

Brasilien skal til næste år vælge ny præsident, og det bliver formentlig socialdemokraten Jose Serra, der tabte til Lula i 2002. Ikke på grund af at Lula er upopulær (tværtimod), men netop fordi man til præsidentvalgene stemmer på personen og ikke partiet. For mens Lula har været en meget populær præsident, blev PT reelt sprængt - en risiko der også eksisterer for Villy Søvndal herhjemme, hvis det skulle lykkes for oppositionen at danne regering efter næste valg. Bevægelsen fra venstre mod midten for at opnå magten er således den samme for SF, som den har været for PT. Da Lula blev valgt i 2002, efter 3 gange at have tabt præsidentvalget på en klart socialistisk retorik, var det da også som en mere midtsøgende "Lula light". En del vil måske mene at det er denne bevægelse mod midten, der har indebåret at han og hans parti er endt med alliere sig med notorisk korrupte politikere som Jose Sarney og Fernando Collor de Mello, og selv rode sig ud i flere korruptionsskandaler. Det er det næppe, det skyldes nok primært at sådan er brasiliansk politik, for sådan er Brasilien. En undersøgelse af Ibope, et brasiliansk analyseinstitut viste således, at vælgerne kun i begrænset omfang går op i politikernes moral og etik, når de skal sætte deres kryds, samt at 3/4 af dem angiver, at de ville gøre det samme hvis de fik chancen.

Jo, OL i Rio de Janeiro skal nok blive et brag af en fest, men det bliver tømmermændene bagefter formentlig også. Indbyggerne i Montreal brugte de efterfølgende 30 år for at betale af på gælden fra OL i 1976, det bliver næppe bedre i Rio.

RSS feed

 • RSS
 • RSS comments
 • Hvad vi er

  Punditokraterne

  pun·di·to·cra·cy Listen: [ p n d -t k r -s ]n. pl. pun·di·toc·ra·cies: A group of pundits who wield great political influence.
  -- The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Ed.

  "The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist."
  -- Lord Keynes (1883-1946)

  Søg


  Hvad de andre siger om os

  "[Punditokraterne er] Danmarks mest kvalificerede politiske blog ..."
  -- Dagbladet Politiken, oktober 2006

  "[At] få meningsdannere og journalister til at læse, viderebringe og deltage i den politiske debat er i høj grad lykkedes for den liberalistisk orienterede blog punditokraterne.dk ..."
  -- Ugebrevet Mandag Morgen, april 2007

  "Et mere gennemarbejdet bud på en decideret politisk blog i polemik med sin omverden, er den fritænkende Punditokraterne.dk ... Punditokraterne er ... forsamlet for at skyde med meget liberale, verbale skarpskud. En velargumenteret og belæst flok, der stadig savner kvalificeret modstand fra deres politiske modfløj."
  -- Dagbladet Information, februar 2006

  "[På] et år har tre professorer og en gruppe yngre akademikere skabt en populær weblog, hvor ny forskning politiseres og diskuteres med en borgerlig liberal vinkel. Lixtallet og abstraktionsniveauet er højt, men det er besøgstallet også. ... det nye hotte sted for politisk interesserede, som gerne vil inspireres eller provokeres af indlæg og diskussioner, udtænkt af borgerligt liberale hjerner."
  -- Altinget.dk, marts 2006

  "'Punditokraterne' er ikke kun seriøs – den kan tillige være polemisk skarp."
  -- Berlingske Tidende, august 2006

  "Nu melder en ny borgerlig-liberal weblog sig på nettet, styret af en række markante debattører ... På hjemmesiden med det lidt højtidelige navn ... kan man få serveret alternative nyheder med liberal vinkel. Det vil sige kritisk over for offentlig regulering og høje skatter."
  -- Weekendavisen, april 2005

  "[Den] yderst agtværdige blog, Punditokraterne, der på nettet afspejler forestillingerne i den liberale del af den danske intelligensia. Deres grundlæggende synspunkt er vist nok, at det næppe er hensigtsmæssigt, at staten inddrager omkring 60 pct. af folks indkomster til rundtosset omfordeling."
  -- Egon Balsby i Berlingske Tidende, april 2007

  "Jeg læser den kloge »Punditokraterne« og den seriøse og skrappe »Uriasposten«. Begge er fremragende og seriøse blogs."
  -- bloggeren Johan Espersen i Berlingske Tidende, august 2006

  Fora om dansk politik, vi følger

  Punditokrat visdom

  "I believe in only one thing and that thing is human liberty. If ever a man is to achieve anything like dignity, it can happen only if superior men are given absolute freedom to think what they want to think and say what they want to say. I am against any man and any organization which seeks to limit or deny that freedom. . . [and] the superior man can be sure of freedom only if it is given to all men."
  -- Henry Louis Mencken (1880-1956)

  "Little else is requisite to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism but peace, easy taxes and a tolerable administration of justice."
  -- Adam Smith (1723-90)

  "That government is best which governs the least, because its people discipline themselves."
  -- Thomas Jefferson (1743-1826)

  "I heartily accept the motto, 'That government is best which governs least'; and I should like to see it acted up to more rapidly and systematically. Carried out, it finally amounts to this, which I also believe--'that government is best which governs not at all'; and when men are prepared for it, that is the kind of government which they will have."
  -- Henry David Thoreau (1817-62)

  "On our editorial page we make no pretense of walking down the middle of the road. Our comments and interpretations are made from a definite point of view. We believe in the individual, in his wisdom and his decency. We oppose all infringements on individual rights ... People will say we are conservative or even reactionary. We are not much interested in labels but if we were to choose one, we would say we are radical."
  -- Wall Street Journal, 2. januar 1951

  More blogs about punditokraterne.

  Andet godt fra anden side